Ecoturism în Ținutul Zimbrului

Obiective principale:

 • Realizarea infrastructurii specifice, integrarea actualelor facilități într-un mod unitar, funcțional
 • Realizarea unei mase critice de consumatori și servicii pentru ecoturism, creșterea satisfacției, a gradului de conștientizare și înțelegere a destinației de către turiști
 • Dezvoltarea capacității de management a destinației
 • Promovarea destinației ecoturistice și a ecoturismului
 • Obținerea profitului comunitar

Printre rezultate se numără:

 • Dezvoltare infrastructura turistică (marcare trasee, semnalizare)
 • Amenjare mini-traseu de aventură
 • Realizare materiale de promovare și informare
 • Organizare evenimente de promovare (infotrip-uri)
 • Dezvoltare website destinație
 • Realizare plan de interpretare destinație
 • Realizare clip de promovare
 • Achizitionare biciclete
 • Dezvoltare pachere turistice
 • Monitorizare turism în destinație
 • Realizare curs istorie locală
 • Excursie de bune practici
 • Personalizare produse de promovare
 • Participare târguri de promovare
 • Dezvoltare plan de management al vizitatorilor
 • Susținere producători locali, unități de primire turistiă
 • Dezvoltare parteneriat local