Ținutul Zimbrului

un nou pas înainte!

Parteneri:

  • Administrația Parcului Natural Vânători Neamț

Obiective principale:

  • Îmbunătățirea infrastructurii ecoturistice din destinație
  • Conștientizare și informare legate de valorile naturale, culturale și spirituale ale destinației
  • Promovare și diseminarea rezultatelor activitatilor proiectului

Printre rezultate se numără:

  • Marcare trasee turistice, educaționale
  • Amenajare potecă senzorială
  • Amenajare locuri de popas
  • Realizare materiale informative
  • Gala de ecoturism în Ținutul Zimbrului