Mânăstirea Horaița

Mănăstirea Horaița din Crăcăoani este situată la 6 km de drumul ce leagă orașele Târgu Neamț și Piatra Neamț. A fost înființată în prima jumătate a secolului al XIX- lea, dar sunt surse care menționează biserica din Horaița în timpul domnitorului Alexandru cel Bun, în secolul al XV-lea. Denumirea mănăstirii face referire la numele proprietarilor de pământ care stăpâneau comuna Crăcăoani și împrejurimile: Goraeti.

Curtea are formă dreptunghiulară, de jur împrejur fiind chilii sau coridoare de trecere. Clădirile construite după anii 1900, au un stil tradițional, specific zonei de munte nemțene.

Biserica mănăstirii Horaița a fost construită timp de 19 ani din piatră și bolțile din cărămidă. Prezintă elemente din arhitectura romano-bizantină, dar și influențe rusești, iar pictura este în stil neobizantin. Biserica are o mărime impunătoare atât întindere în spațiu, dar și în ceea ce privește grosimea zidurilor, care pot ajunge până la 4 m. Cele 8 turle reprezintă veșnicia bisericii ce reiese din cuvintele adresate Sf Apostol Petru de Mântuitorul Iisus.

Catapeteasma este caracterizată printr-o diversitate și atenție la detalii. Specific acestei biserici este dispunerea registrelor și fixarea în perete a catapetesmei.

Pictura în stil neobizantin, pe fond cărămiziu, ceea ce o face diferită de alte biserici, a fost realizată în urmă cu aproximativ 30 de ani.

O valoare importantă pentru mănăstire o are icoana Maicii Domnului, izbăvitoare de secetă, care este scoasă în procesiune de Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea Horăicioara.

Prințul Carol a stat în arest aici timmp de 75 de zile după ce a fugit la Odessa și s-a căsătorit cu Zizi Lambrino. Acesta recunoaște în scrierile sale că este „un încântător colțișor, în fundul uneia dintre încântătoarele văi de munte”.

Elemente de unicitate ale Mănăstirii Horaița:

  • amvonul la catapeteasmă este unicat în țară prin poziționare în partea de răsărit
  • stilul arhitectural cu elemente romano-bizantine, dar și rusești (ele 8 turle)
  • aici este singura biserică (paraclis) cu hramul Botezul Domnului din România

Aleea ce duce la mănăstire este ca o poartă de intrare într-o lume de poveste, unde liniștea și relaxarea dăinuie.