Observare de păsări

Parcul Natural Vânători Neamț este un loc perfect pentru iubitorii de birdwatching, cu cele 103 specii de păsări inventariate aici. De remarcat sunt multele specii de răpitoare prezente în parcul natural, precum și păsările protejate.

Specii răpitoare de zi: uliul porumbar – Accipiter gentilis, uliul păsărar – Accipiter nisus, acvila ţipătoare mică – Aquila pomarina, şorecarul comun – Buteo buteo, şorecarul încălţat – Buteo lagopus, numai pe perioada de iarnă, şi viesparul – Pernis apivorus.

Specii răpitoare de noapte: huhurezul mic – Strix aluco, huhurezul mare – Strix uralensis, cucuveaua – Athene noctua şi ciuful de pădure – Asio otus.

Menţionăm existenţa în păşunile înalte şi mai greu accesibile a speciei Crex crex – cristelul de câmp, specie de interes comunitar. Alte specii ce trebuie menţionate sunt: barza neagră – Ciconia nigra, barza albă – Ciconia ciconia, cocoşul de munte – Tetrao urogalus şi pescăruşul albastru – Alcedo athis.

Speciile de păsări întâlnite în arealul Parcului Natural Vânători Neamț sunt diverse, o parte dintre ele fiind protejate prin convenții internaționale. Au fost inventariate un număr de 103 specii de păsări.

Printre păsările ce se pot întâlni sunt 6 specii răpitoare de zi (uliu păsărar, uliu porumbar, șorecar comun, șorecar încălțat, acvilă țipătoare mică, viespar) și 4 răpitoare de noapte (cucuveaua, huhurez mic, huhurez mare, ciuf de pădure).

Pădurile de fag, rășinoase, tufișurile și fânețele sunt populate de pițigoi de brădet, pițigoi de munte, pițigoi moțat, alunar, ciocănitoarea neagră, corb, mierla gulerată, ochiul boului, sfrânciocul roșiatic.

În apropierea râurilor pot fi observate pescărușul negru, pescărușul albastru, codobatura albă, codobatura de munte.

În parc zboară și barza albă, barza neagră, cioara grivă, bufnița mare, privighetoarea.

Pentru a observa păsările poți alege să cutreieri pădurile, fânețele sau văile râurilor pentru a avea parte de momente unice create de păsări. 

Sau poți merge la observatorul de păsări din apropierea Centrului de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț unde s-a amenajat un spațiu prielnic pentru ca păsările să se apropie. În acest caz este nevoie de o rezervare în prealabil. 

Adresa: Str.Zimbrului, nr.2, Comuna Vânători Neamț, Județul Neamț, cod poștal 617500 , România

Contact: 0233 206001