EnglishRomanian

Manastirea Neamt

Manastirea Neamt

În tezaurul de valori ale patrimoniului istoric şi cultural-artistic naţional, Mănăstirea Neamţ, supranumită “Ierusalimul ortodoxiei române”, ocupă un rol cu totul deosebit, întreaga sa existenţă conferindu-i aură de legendă şi atributele unei vetre de viaţă spirituală.

 

În lipsa unor documente care ar fi putut asigura date istorice precise, marea majoritate a cercetătorilor pledează pentru existenţa unei aşezări monahale pe malul drept al Nemţişorului încă din secolul al XIVlea, atunci când au apărut şi târgul din apropiere şi cetatea de pe Dealul Pleşu. Se pare că în preajma unei vechi bisericuţe de lemn, Petru I Muşat (1375-1391) a ridicat aici primul lăcaş de piatră cu hramul “Înălţarea Domnului”, la finalizarea şi la înzestrarea căruia au mai contribuit şi ceilalţi voievozi Muşatini de la sfârşitul veacului al XIV-lea.

Mănăstirea este atestată documentar în anul 1407, însă rădăcinile în timp ale activității monahale se întind până în veacul al XII-lea. Din vechile construcții care au existat între zidurile Mănăstirii Neamț, astăzi, se mai regăsesc doar biserica lui Ștefan cel Mare și partea inferioară a turnului clopotniță zidit de Alexandru cel Bun. Clădirile care se află acum în incinta mănăstirii datează din perioada secolelor XVIII-XIX. Între anii 1958 – 1961 a fost reconstruită Biserica Sfântul Gheorghe, între chiliile de pe latura de est, pe locul unde altădată Petru Mușat înălțase prima biserică din piatră.

Mănăstirea Neamț este cel mai interesant și mai reprezentativ monument al arhitecturii vremii, atât ca plan și structură interioară, cât și ca mod de decorare a fațadelor. Arhitectura și plastica decorativă exterioară adaugă monumentului o măreție impunătoare. Un soclu, cu două lărgiri successive, formează postamentul puternic din blocuri mari din piatră de talie, deasupra căruia se înalță pereții zidiți până la două 2treimi din înălțime cu bolovani de râu și piatră mai măruntă. De la acest nivel și până la cornișa de piatră de sub streașină, paramentul este lucrat în zidărie de cărămidă. Pe porțiunea aceasta a paramentului sunt două rânduri de ocnițe – cele de jos, mai mari, iar cele de sus, mai mici – deasupra cărora se desfășoară o bogată friză de ceramică smălțuită, compusă din discuri, romburi și triunghiuri împodobite cu motive vegetale și geometrice. La elementele de policromie ale fațadelor se adaugă brâiele și pilaștri de cărămidă smălțuită dispuse în câmpul zidăriei, atât în frize care înconjo ră monumental, cât și în formă de colonete, precum și picturile în frescă, ce se mai păstrează în unele ocnițe. Fațadele absidelor, în partea lor inferioară, sunt decorate cu firide alungite până la soclu. Cunoscutele 5contraforturi ale arhitecturii moldovenești sunt orânduite simetric în jurul monumentului: două, dispuse în unghiurile vestice, și câte unul, de o parte și de alta în dreptul arcului median al pronaosului, în dreptul încăperii mormintelor și în dreptul proscomidiarului și diaconicului și, în sfârșit, unul mic în axul absidei răsăritene. Ferestrele prin care pătrunde lumina în camera mormintelor, naos și altarul bisericii, în decursul timpului, au fost lărgite și mărite, dar cu prilejul lucrărilor de restaurare din 1958-1961 li s-a dat forma originară. Turla, de formă octogonală, cu patru ferestre și patru contraforturi, se înalță pe două baze suprapuse, prima cu opt laturi, iar a doua de formă stelată cu opt vârfuri.

Dintre atracțiile Mănăstirii, impresionant este Aghiazmatarul circular din fața Mănăstirii Neamț, unde se face sfințirea apei la hram. În biserică se află Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, pictată în anul 665 în Israel, pe care domnitorul Alexandru cel Bun a primit-o în dar de la Împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul.Dintre obiectele cu valoare istorică și artistică din colecția mănăstirii, mai importante sunt următoarele: Icoana Maicii Domnului primită în dar, potrivit tradiției, de Domnitorul Alexandru cel Bun de la Împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul, Catapeteasma care, pe vremuri, a aparținut paraclisului din Cetatea Neamt, câteva icoane din veacurile XVII-XVIII, icoane executate de Nicolae Grigorescu, un vas pentru aghiazmă din anul 1775, un Panaghiar din 1750, o Nebederniță din anul 1665, un Epitrahil din veacul al XVIII-lea, un Omofor care a aparținut Episcopului Pahomie al Romanului (1706 – 1714), o presă tipografică din veacul al XVIIIlea, ouă prese tipografice din metal din veacul al XIX-lea, numeroase Xilogravuri și diferite piese tipografice.

Așezământul deține și cea mai veche bibliotecă mănăstirească cu 18.000 de volume, având astfel o contribuție deosebită la dezvoltarea culturii și artei românești medievale. În pronaos se află mormantul Episcopului Pavel al Romanului (1632) și ale unor schimonahi, dar și moaștele Sfântului necunoscut, descoperite în 1986 prin scoaterea asfaltului de pe alee. În camera mormintelor se află mormântul lui Ștefan Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun și mormântul vestitului stareț Paisie Velicicovschi (1794).

 

Încă de la finele veacului al XIV-lea, aici există o școală de caligrafi și miniaturiști în cadrul căreia se copiau și se împodobeau cărți bisericești pentru mănăstiri și biserici din târguri și sate. În prima jumătate a veacului al XV-lea, activitatea de manuscriere caligrafică și 4decorare artistică a textelor bisericești a fost dominată de vestitul monah Gavriil Uric, iar în a doua jumătate a aceluiași veac, de Teodor Marisescul, Ghervasie Ioanichie, Nicodim și Palade, ucenicii lui Gavriil Uric. Documente neîndoielnice atestă că la Mănăstirea Neamț s-au prelucrat metale prețioase făurindu-se obiecte de cult; tot aici s-au format pictori, sculptori în lemn și sculptori în piatră.

La Muzeul de Artă se păstrează renumitul Epitaf, care a aparținut până în anul 1916 Mănăstirii Neamț, făcut în anul 1437 de egumenul Silvan.

 

Călugării din Sfânta Mănăstire Neamț viețuiesc, astăzi, ca dintotdeauna, potrivit cu pravila lor. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, ei păstrează cu grijă și prețuire biserica lui Ștefan cel Mare, impunătoare prin măreția și frumusețea ei, precum și obiectele de cult de mare valoare istorică și artistică.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...