Birdwatching

Parcul Natural Vânători Neamț este un loc perfect pentru iubitorii de birdwatching, cu cele 103 specii de păsări inventariate aici. De remarcat sunt multele specii de răpitoare prezente în parcul natural, precum și păsările protejate.

Specii răpitoare de zi: uliul porumbar – Accipiter gentilis, uliul păsărar – Accipiter nisus, acvila ţipătoare mică – Aquila pomarina, şorecarul comun – Buteo buteo, şorecarul încălţat – Buteo lagopus, numai pe perioada de iarnă, şi viesparul – Pernis apivorus.

Specii răpitoare de noapte: huhurezul mic – Strix aluco, huhurezul mare – Strix uralensis, cucuveaua – Athene noctua şi ciuful de pădure – Asio otus.

Menţionăm existenţa în păşunile înalte şi mai greu accesibile a speciei Crex crex – cristelul de câmp, specie de interes comunitar. Alte specii ce trebuie menţionate sunt: barza neagră – Ciconia nigra, barza albă – Ciconia ciconia, cocoşul de munte – Tetrao urogalus şi pescăruşul albastru – Alcedo athis.